Rehberlik
[Gelecek İçin]
Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hedef belirlemede zorluk mu yaşıyorsun? Heyecanını kontrol edemiyor musun? Sınav kaygısı mı yaşıyorsun? Zaman problemi mi yaşıyorsun? Rehberlik servisi hizmetinizde.

Test Çözme Teknikleri

Bilgi: Öğrenme ile kazanılır, tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğinin temelini teşkil eder.

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumu olarak tanımlanabilir.

Verimli Ders Çalışma

Listenin en üstünde yer alan hedefinizi büyük harflerle bir kağıda yazıp çalışma masanızın önüne, duvara vb. yerlere asın. Bu iyi motive olmanızı sağlayacaktır.

Yanlış Çalışma Alışkanlıkları

Hedefsiz çalışma, Plansız programsız çalışma, Yatarak uzanarak çalışma
S.S.S.
[Sıkça Sorulan Sorular]
Popüler Sorular

Üniversiteye giden bu yolda, öğrencilerimizin başarıya ulaşması için gereken eğitim prensiplerini uyguluyor, deneyimli rehberlik servisimiz ile de tercihlerinize yön veriyoruz.

Test çözmede üç unsur önemlidir.

 Bilgi: Öğrenme ile kazanılır, tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğinin temelini teşkil eder.

 • Yorum: Öğrenilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme ya da bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar.
 • Hız: Soruların kısıtlı zaman içinde çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder. Çok sayıda soru çözülerek elde edilebilir.

Test çözerken zamanlama konusunda dikkat edilecekler: 

 • Verilen zaman dilimi içinde bir soruya ne kadar zaman ayırmak gerektiği başta planlanmalıdır.
 • Turlama Tekniği kullanılmalıdır. Bu teknikle yanlış sayısı azaltılıp doğru sayısı çoğaltılabilir. Ayrıca zorluk derecesi yüksek sorularda daha fazla zaman kullanımını sağlar.
 • Biraz bildiğimiz ya da tereddüt ettiğiniz sorular zaman kullanımını zora sokar. Bu nedenle soruyla inatlaşmamak gerekir.

Soru çözerken dikkat edilecekler:

 • Önce sorunun okunup anlaşılması gerekir daha sonra yanıt ile ilgilenilmelidir. Soruyu okurken yanıt düşünülmemeli bu iki durum birbirinden ayrılmalıdır.
 • Mutlaka kurşun kalem kullanılmalı, önemli ipuçlarının altı çizilmelidir.
 • Sorulara önyargılarımızdan arınmış olarak bakmak gerekir. Soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünüp verilen bilgi üzerine yorum yapmalıyız. Değer yargılarlımızı kesinlikle soruya katmamalıyız.
 • Soruları okurken dudak kıpırdatmak ve her okuduğumuz satırın altını çizmek hızımızı keser. Bu nedenle gözle okuma alışkanlığı edinmek ver sadece ipuçlarının altını çizmek hızınızı korumanıza yardımcı olur.
 • Soru hakkında hiçbir fikriniz yok ise şıklardan gitmeyi deneyebilirsiniz. Şıkları tek tek değerlendirerek elemeye çalışın. Eğer şıklar arasında çelişkide kalıyorsanız o soruyu boş bırakmak en mantıklısıdır.
 • Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmak gerekir. Bunlar; “değil, olamaz, yoktur, altılı çizili, koyu puntoyla yazılmış, bütün, her zaman, vb. gibi” sözcüklerdir.
 • Önce soru kökü okunmalı sonra metin kısmı okunmalıdır.
 • Çok soru çözülmesi gerekir. Bu konuda şöyle bir yol izlenebilir. Bir günde çözebileceğiniz soru sayısını belirleyip her hafta 20 soru arttırdığınızda sınava kadar bir çok soru çözmüş olursunuz.

Test çözme kuralları: 

 • Konular iyi öğrenilmeli. Test çözerken gerek hız yapmada gerekse başarılı olmada bilgi birikimi çok önemlidir.
 • Amaç sınavda başarılı olmaksa sınavın niteliğine uygun sorular çözülmeli.
 • Soru çözerken zaman tutmak gerekir.
 • Sınavlarda her soru sorulabilir. Bu nedenle çözemediğiniz veya yanlış çözdüğünüz soruların yanıtını öğrenmek sizin yararınıza olacaktır.
 • Soruda önemli ipuçlarının altını çizin.
 • Soru çözmeyi bir alışkanlık haline getirin. Bunun için her gün belli bir miktar soru çözün.
 • Soruyu anlamadan seçenekleri okumayın. Önce sizden istenenleri belirlemelisiniz.
 • Bütün şıkları okumadan doğru yanıtı işaretlemeyin.
 • İki seçenek birbirine benziyorsa yanıt büyük olasılıkla ikisi de değildir. İki seçenek birbirinin tersiyse bunlardan biri doğrudur.
 • Yanlış olduğundan emin olmadıkça ilk tahmin ettiğiniz şıkkı değiştirmeyin.
 • Yanıtından emin olmadığınız soru varsa o soruya hemen değil birkaç soru çözdükten sonra tekrar bakınız.
 • Yanlış çözdüğünüz sorulardan dolayı karamsarlığa düşmeyin. Yanlış çözdüğünüz soruların doğru çözümünü öğrenirseniz kazanç elde etmiş olursunuz.
 • Doğru yanıta kısa sürede ulaşmak için yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin kalan şıklar üzerinde düşünün.
 • Sayısal sorularda en basit işlemleri bile kaleminizi kullanarak yapın

Zamanı verimli kullanma

 • Orta ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi gerekir
 • Listenin en üstünde yer alan hedefinizi büyük harflerle bir kağıda yazıp çalışma masanızın önüne, duvara vb. yerlere asın. Bu iyi motive olmanızı sağlayacaktır.
 • Birçok hedefiniz olabilir. Bunların arasından sizin için öncelikli olan hedefinize odaklanın.
 • Hedefinizi gerçekleştirmek için her gün belli bir çalışma zamanı ayırın ve bu süreye kesinlikle uyun.

Dersi derste dinleyin.

 • Konuları derste dinlemek öğrenmede en etkili yoldur. Evde yapılan çalışmalar pekiştirmeyi sağlar.

Okumak

 • Sınavlarda soruları belli bir sürede okuyup yanıtlamak gerekiyor. Bu nedenle hem doğru okumak, hem okuduğunu anlamak-yorumlamak, hem de bunları hızlıca yapmak için okumanız gerekiyor.

Plan hazırlamak

 • Öncelikle eksiklerin belirlenmesi gerekir. Hangi konuların çalışılacağı bir yere not edilmelidir.
 • Hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağı belirlenmelidir.
 • Günlük rutin yaşam içinde boş zamanlar belirlenmelidir.
 • Çalışılacak konular gün içerisindeki boşluklara yerleştirilmelidir.
 • 40 dakika ders 10 dakika mola şeklinde çalışarak plana uyulmalı.

Tekrar yapılmalı

 • Her gün öğrenilen konular tekrar edilmeli
 • İnsan öğrendiğinin % 40’nı ilk 20 dakikada, % 60-70’ni ilk bir saatte, % 80’ni ilk 24 saatteunutur. Tekrar etmek bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır.
 • Hedefsiz çalışma
 • Plansız programsız çalışma
 • Yatarak uzanarak çalışma
 • Farklı kaynaklardan yararlanmamak
 • Derslere önyargılı yaklaşmak
 • Temel bilgi eksikliğinden dolayı konuları anlamamak
 • Çalışmayı sürekli ertelemek
 • Dağınık odada çalışmak
 • Ders çalışırken bir şeyler yiyip içmek
 • Çalışma odasının dışında başka yerlerde çalışmak
 • Cep telefonunu çalışma sırasında masada tutmak
 • Düzenli tekrar yapmamak
 • Çalışmaya uygun saatlerde sosyal medyayla ilgilenmek
 • Arkadaşlara hayır diyememek
 • Uyku düzenine dikkat etmemek

Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumu olarak tanımlanabilir.

Sınav kaygısı neyle ilişkilidir?

 • Öğrencinin sınava yüklediği anlamlara
 • Sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj
 • Sınav sonrası duruma ilişkin atıflar
 • Sınav sonrası kazanımlara verilen önem

Sınav kaygısının belirtileri nelerdir? 

 • Huzursuzluk
 • Endişe
 • Tedirginlik
 • Sıkıntı
 • Başarısızlık korkusu
 • Çalışmaya isteksizlik
 • Mide bulantısı
 • Taşikardi (çarpıntı)
 • Titreme
 • Ağız kuruluğu
 • İç sıkıntısı
 • Terleme
 • Uyku düzeninde bozukluklar
 • Karın ağrısı
 • Dikkat ve Konsantrasyonda bozulma
 • Kendine güvende azalma
 • Kendini yetersiz ve değersiz görme

Sınav kaygısının etkileri nelerdir?

 • Öğrenilen bilgiyi aktaramama
 • Okuduğunu anlamama
 • Düşünceleri organize etmede zorlanma
 • Dikkatte azalma
 • Sınavın içeriğine değil kendisine odaklanama
 • Zihinsel becerilerde zayıflama
 • Enerji azlığı

Sınav kaygısı neden oluşur? 

 • Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olmak
 • Sosyal çevrenin beklentileri ve baskısı
 • Mükemmeliyetçi ya da rekabetçi kişilik yapısı

Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları 

 • Kişinin sahip olduğu düşünce ve inançları sorgulayıp gözden geçirmesi
 • Nefes alma egzersizleri yapmak
 • Gevşeme egzersizleri yapmak
 • Kaygıyı kabul etmeye ve tanımaya çalışmak
 • Olumsuz ve gerçekçi olmayan düşünceleri durdurmak
 • Dikkati başka noktalara odaklamak
 • Beslenme ve uykuya dikkat etmek
 • Aile desteği

Tercihler ve Eğitim Konusunda Desteğe mi İhtiyacınız Var?